dimarts, 11 d’octubre de 2016

Respirem, ens relaxem i pensem...
Ja hem tornat a les sessions del Projecte en ti. Una hora a la setmana dedicada, exclusivament, a respirar, relaxar-nos i descobrir el nostre interior!

Les sessions tenen dues parts ben diferenciades, d'una banda, es torna a la calma i s'experimenta i treballa la respiració i, d'una altra, s'omple una fitxa i es plasma en forma de dibuix o creació plàstica allò que s'ha treballat.

És una activitat d'allò més engrescadora per tot l'alumnat (tota l'escola hi participa) i molt necessària en la societat en la què vivim (en la què passem tot el dia corrent "d'aquí cap allà" sense temps per a treballar el nostre interior).